تولید کننده رنگ اپوکسی

تولید کننده رنگ اپوکسی فلزات

رنگ اپوکسی فلزات یک نوع رنگ پوشاننده ضخیم است که مستقیماً بدون نیاز به پوشش اولیه روی سطوح فولادی و آهنی اعمال می شود. اپوکسی پنج برابر ضخیم تر از رنگ ها و روکش

بیشتر بخوانید