رنگ روغن صنعتی

ضد زنگ آلکیدی هوا خشک را از عمده فروشی ها تهیه نمایید

رنگ ها و یا ضد زنگ های آلکیدی هوا خشک در واقع بیشتر پوشش های سنتی را شامل می گردد و به پوشش های تغییر پذیر (coatings  convertable) یا رنگ های متعارف معروف می باشند. نسل جدید این پوشش ها رنگ های آلکیدی و اپوکسی آستر هستند. همه انواع پوشش های این گروه بر پایه […]

بیشتر بخوانید

لیست قیمت فروش رنگ روغن صنعتی

رنگ روغن صنعتی؛ یکی دیگر از مدل های رایج رنگ است که در مراکز صنعتی تولید کننده رنگ در طیف های وسیع به تولید رسیده و از سویی دیگر جلوه مصرفی، تقاضا و فروش گستره

بیشتر بخوانید